Harmonogram laboratorium z przedmiotu Elementy i Układy Elektroniczne
                   
Elektrotechnika - studia niestacjonarne

Zespół

Kolejność ćwiczeń

I

WTR

SN

WO

GS

PPN

FARC

II

WTR

SN

WO

GS

PPN

FARC

III

WTR

SN

WO

GS

PPN

FARC

IV

SN

WTR

GS

WO

FARC

PPN

V

SN

WTR

GS

WO

FARC

PPN

VI

SN

WTR

GS

WO

FARC

PPN


Spis ćwiczeń:

1. WTR - Wzmacniacze tranzystorowe

Wymagania, znajomość zagadnień:

1. Podstawowych parametrów elektrycznych i charakterystyk graficznych tranzystorów

bipolarnych.

2. Rozwiązań układowych obwodu polaryzacji tranzystora bipolarnego w układach WE, WK.

3. Zasad doboru punktu pracy tranzystora w układach wzmacniaczy

4. Układów pomiarowych i zasad pomiaru wzmocnienia napięciowego, rezystancji

wejściowej, wyjściowej oraz charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy


Literatura:

1. Tietze U., Schenk Ch. – Układy połprzewodnikowe. WNT 1995

2. Horowitz P., Hill W. - Sztuka elektroniki, część 1. WKiŁ 1995

3. Pawłowski J. - Podstawowe układy elektroniczne. Wzmacniacze i generatory.

4. Guziński A. - Liniowe elektroniczne układy analogowe. WNT, W-wa 1992

5. Nosal Z., Baranowski J. – Układy elektroniczne cz.1. Układy analogowe liniowe. WNT 1993

6. Rusek M., Pasierbiński J. - Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach,

WNT, W-wa 1991,

7. Wykłady

2. SN - Stabilizatory napięcia

Wymagania, znajomość zagadnień:

1. Ogólny podział stabilizatorów napięcia.

2. Układy parametrycznych stabilizatorów napięcia, zasada działania.

3. Stabilizatory wtórnikowe, zasada działania. Projektowanie stabilizatorów parametrycznych i wtórnikowych.

4. Stabilizatory kompensacyjne, zasada działania. Źródła napięć odniesienia.

5. Podstawowe charakterystyki oraz parametry stabilizatorów.

6. Bezpieczny obszar pracy tranzystora. Zabezpieczenia stabilizatorów: przeciwzwarciowe,

przeciwprzepięciowe.


Literatura:

1. Horowitz P., Hill W. - Sztuka elektroniki, część 1. WKiŁ 1995

2. Borkowski A. - Zasilanie urządzeń elektronicznych

3. Borkowski A.- Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego.

4. Tietze U., Schenk Ch. – Układy połprzewodnikowe, WNT W-wa 1996

5. Wykłady.

3. GS - Generatory sinusoidalne

Wymagania, znajomość zagadnień:

 1. Rodzaje generatorów.

 2. Warunki generacji generatorów RC z przesuwnikiem fazowym i z mostkiem Wiena.

 3. Warunki generacji generatorów LC. Parametry i wymagania stawiane generatorom.

 4. Stałość amplitudy i częstotliwości.

 5. Pomiar przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych.


Literatura:

 1. Tietze U., Schenk C.: Układy półprzewodnikowe. Wyd. III. WNT, Warszawa 1996.

 2. Horowitz P., Hill W: Sztuka elektroniki, cz.1. Wyd. VII. WKiŁ, Warszawa 2009.

 3. Pawłowski J.: Podstawowe układy elektroniczne - wzmacniacze i generatory. WKiŁ, Warszawa 1980.

 4. Guziński A.: Liniowe elektroniczne układy analogowe. WNT, Warszawa 1993.

 5. Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe. WNT, Warszawa 2003.

 6. Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 2009.

 7. Wykłady.


4. WO - Wzmacniacze operacyjne

Wymagania, znajomość zagadnień:

1. Podstawowych parametrów elektrycznych wzmacniaczy operacyjnych.

2. Układów pracy wzmacniacza operacyjnego: wzmacniacz odwracający fazę, wzmacniacz

nieodwracający fazy, sumator napięcia, .

3. Zasad doboru punktu pracy tranzystora w układach wzmacniaczy

4. Układów pomiarowych i zasad pomiaru wzmocnienia napięciowego, rezystancji

wejściowej, wyjściowej oraz charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy

Literatura:

1. Rusek M., Pasierbiński J. - Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach,

WNT 1991,

2. Horowitz P., Hill W. - Sztuka elektroniki, część 1. WKiŁ 1995

3. Soclof S. - Zastosowania analogowych układow scalonych,

4. Kulka Z., Nadachowski M. - Liniowe układy scalone i ich zastosowanie, WNT 1977

5. Kulka Z., Nadachowski M. - Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowanie, WNT1982

6. Nadachowski M., Kulka Z. - Analogowe układy scalone, WNT 1980

7. Wykłady.

5. PPN - Prostowniki i Powielacze Napięcia

Wymagania, znajomość zagadnień:

1. Układy prostowników półokresowych i pełnookresowych.

2. Filtracja zasilania, filtry pojemnościowe i indukcyjne

3. Powielanie napięcia.


Literatura:

1. Tietze U., Schenk Ch. - Układy półprzewodnikowe, WNT 1995,

2. Horowitz P., Hill W. - Sztuka elektroniki, część 1. WKiŁ 1995

3. Rydzewski J. - Pomiary oscyloskopowe, WNT Warszawa 1999

4. Rusek M., Pasierbiński J. - Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach,

WNT 1991,

6. Wykłady
6. FARC - Filtry aktywne RC

Wymagania, znajomość zagadnień:

1. Rodzaje i parametry filtrów

2. Metody aproksymacji charakterystyk filtrów: Czebyszewa, Butterworth'a, Bessel'a

3. Układy pomiarowe i zasad pomiaru wzmocnienia napięciowego, przesunięcia fazy, charakterystyk częstotliwościowych


Literatura:

1. Rusek M., Pasierbiński J. - Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach,

WNT 1991,

2. Horowitz P., Hill W. - Sztuka elektroniki, część 1. WKiŁ 1995

3. Soclof S. - Zastosowania analogowych układow scalonych,

4. Tietze U., Schenk Ch. - Układy półprzewodnikowe, WNT 1995,

5. Kulka Z., Nadachowski M. - Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowanie, WNT1982

6. Nadachowski M., Kulka Z. - Analogowe układy scalone, WNT 1980

7. Wykłady.